Friday, June 27, 2008

Surfear en Cuba (a la criolla)

website Havana Surf

Reporte de la CNN sobre el Havana Surf (vide0)

No comments:

Post a Comment